Od 1 lutego rusza nabór wniosków o świadczenie 500+
Od 1 lutego 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole rozpoczyna kolejną edycję przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+
Obecnie świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne będzie złożenie nowego wniosku. Wniosek będzie można złożyć od 1 lutego br. pod warunkiem, że zrobimy to elektronicznie. Natomiast wnioski w formie papierowej będą przyjmowane dopiero od 1 kwietnia 2021 r. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu.
Z uwagi na trwający w Polsce stan zagrożenia epidemicznego MOPS w Kole apeluje, aby szczególnie w tym roku skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosku.
Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:
– bankowości elektronicznej
– portalu informacyjno-usługowego emp@tia
– platformy usług elektronicznych PUE ZUS.
MOPS w Kole przypomina również o zmianie adresu siedziby Ośrodka. Obecnie Ośrodek przyjmuje interesantów na I piętrze budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8. Wnioski o świadczenie 500+ w formie tradycyjnej będzie można składać od 1 kwietnia 2021 r. w pokoju nr 6 w godzinach pracy Ośrodka, tj. 7.30 – 15.30 lub pozostawić w skrzynce podawczej. Przypominamy również o nowych numerach telefonów: 63 2777015 (Dział Świadczeń Rodzinnych), 63 2777011 (Sekretariat).
Źródło: MOPS w Kole