Dzień Studenta
Niewiele osób wie, że 17 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta. A nie jest to nowe święto – zostało ustanowione już w 1941 roku, obchodzone jest w blisko 70 krajach świata. Studenci często twierdzą, że studia są dobrym etapem przejściowym między dzieciństwem a dorosłością. Dopiero na studiach można sprawdzić swoje umiejętności oraz odpowiedzialność. Z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta życzymy Wam drodzy Studenci, aby czas studiów był czasem twórczych i inspirujących działań, zdobywania wiedzy i rozwijania pasji.