Choć w tym roku także nie mogły się odbyć utrwalone tradycją powiatowo-miejskie obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, kwiatów pod tablicą upamiętniającą jej uchwalenie, zlokalizowanej przy północnej ścianie kościoła farnego, nie zabrakło. Delegacje władz państwowych, samorządowych, instytucji, stowarzyszeń, partii politycznych zebrały się przy świątyni tuż przed eucharystią.
Miasto Koło reprezentował burmistrz Krzysztof Witkowski, wiceburmistrz Lech Brzeziński i sekretarz Monika Ciesielska.
źródło:UM w Kole