Absolutnie się tego nie spodziewaliśmy
Po raz drugi zaobrączkowano CZWORACZKI lęgu bociana czarnego (Ciconia nigra) w Nadleśnictwo Koło. Mało tego…w kolejnym gnieździe czekały na nas trojaczki.
W Polsce bocian czarny to gatunek, który podlega ścisłej ochronie.
Bocian czarny, w przeciwieństwie do swojego białego kuzyna, prowadzi skryty tryb życia. Gnieździ się w lasach, często na terenach trudnodostępnych, a jako gatunek parasolowy, czyli taki, którego ochrona zapewnia zachowanie siedlisk także dla wielu innych gatunków, jest niezwykle cenny. Tereny mokradłowe, wilgotne, odgrywają kluczową rolę w przyrodzie i z tymi terenami bocian czarny jest związany.
Ptaki chronione są do tego stopnia, że dokładna lokalizacja ich gniazd pozostaje tajemnicą. W Polsce wokół zajętych gniazd w promieniu do 200 metrów tworzy się, zgodnie z przepisami prawa ochrony przyrody, strefy ochrony całorocznej oraz w promieniu do 500 m od gniazda strefy ochrony okresowej. Strefa ochrony okresowej ma chronić ptaki w okresie lęgowym, czyli od 15 marca do 31 sierpnia.
W naszym nadleśnictwie obecnie znajdują się 4 strefy ochrony bociana czarnego.
Dwie w tym roku były niezasiedlone. Podczas akcji obrączkowania zmonitowaliśmy również nowe gniazdo lęgowe- w zaskakującej jak na bociana czarnego lokalizacji w pobliżu osiedla.
W wielkopolskich lasach gniazduje największa i najbardziej zwarta populacja tegoż gatunku, a nasza Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu utrzymuje pozycję polskiego bocianiego lidera. To doskonały przykład na to jak współpraca pomiędzy naukowcami, leśnikami i pasjonatami, przy odpowiednich regulacjach prawnych, może przynieść wymierne korzyści.
Kolskie „czworaczki” i „trojaczki” bociana czarnego zaobrączkował, poważył, pomierzył oraz ocenił stan zdrowotny Pan Dariusz Anderwald, prezes Komitet Ochrony Orłów jak również kierownik pomyślnie zrealizowanego projektu „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych” Projekt i jego kontynuacja mają na celu opracowanie metodologii ochrony bociana czarnego przed zagrożeniami naturalnymi i wynikającymi z działalności człowieka oraz edukację wśród szeroko pojętego społeczeństwa. Wszystko to by przybliżyć wiedzę na temat tego cennego, objętego ochroną ścisłą gatunku.
Dwa dobrze rokujące bociany Dariusz i Tadeusz (w wieku około 45-50 dni), oprócz obrączek dostały loggery plecakowe. Urządzenia te posłużą określeniu wykorzystania przez młode bociany przestrzeni w promieniu 200 i 500 metrów wokół gniazd.
Jako gospodarze terenu leśnego z wielką radością przyglądaliśmy się naszym bocianim „podopiecznym”, a możliwość ich bliższego poznania podczas obrączkowania jest dla nas niezwykłym i niezapomnianym przeżyciem.
źródło:Nadleśnictwo Koło
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com