Nowy rozdział w historii MZWiK w Kole – uroczyste oddanie do użytku przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.
W dniu wczorajszym tj. 14 lipca br. na terenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole miała miejsce podniosłe wydarzenie związane z oficjalnym oddaniem do użytku rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Inwestycja pn. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło, to największa inwestycja w ochronę środowiska w historii naszego miasta. Wartość całej inwestycji to ponad 55 mln złotych, zrealizowanej przy wsparciu z dotacji celowej z Unii Europejskiej w kwocie ok. 30 mln zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w wysokości ok. 15 mln zł.
W ramach inwestycji powstała m.in. nowoczesna technologicznie instalacja do przetwarzania osadów ściekowych w ekologiczny produkt przeznaczony dla rolnictwa, dzięki której na terenie zakładu nie będzie odpadów wymagających utylizacji. Spółka MZWiK w Kole jako pierwsza w tej części Wielkopolski może pochwalić się takim nowoczesnym i ekologicznym rozwiązaniem.
Swoją obecnością na wczorajszej uroczystości zaszczycili parlamentarzyści, radni, osoby związane z przebudową i modernizacją oczyszczalni, a także europosłanka i propagatorka ekologii Róża Thun (która w czerwcu gościła w miejskiej spółce) oraz polski reżyser, producent filmowy i scenarzysta Krzysztof Zanussi. W uroczystości wzięli udział także pracownicy spółki.
Zrealizowanie tego dużego i ambitnego przedsięwzięcia wymagało wiele pracy, współpracy z wieloma instytucjami i podmiotami. Uroczystość była doskonałą okazją, aby wszystkim zaangażowanym w proces realizacji inwestycji serdecznie podziękować – co uczynił Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole Robert Gajda oraz Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski.
Podczas uroczystości głos zabrali także goście, którzy w swoich wystąpieniach złożyli gratulacje oraz wyrażali słowa uznania dla działań prezesa Roberta Gajdy i jego pracowników, samorządu i wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Dopełnieniem uroczystości i zapoczątkowaniem nowego rozdziału w historii zakładu było uroczyste przecięcie wstęgi. Po zakończeniu części oficjalnej, przybyli na uroczystość goście zostali zaproszeni do wspólnego zwiedzenia zmodernizowanej oczyszczalni. Inwestycja zrobiła na zwiedzających ogromne wrażenie.
źródło:Kolskiefakty.pl