Nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy rozpoczęła kadencję
W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kole. Tym razem nowo powołani członkowie zostali wybrani na kadencję 2021-2025.
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę kolskiego spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Nowa Rada Rynku Pracy liczy dziesięciu członków, a są nimi:
1.Andre Robert – Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN
2.Bednarowicz Jadwiga – Forum Związków Zawodowych w Poznaniu
3.Dominiak Bożena – Wójt Gminy Grzegorzew
4.Kacprzak Krystyna – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
5.Musiałek Halina – Radna Rady Miasta Koła
6.Nuszkiewicz Tomasz – NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych
7.Szafrański Artur – Sekretarz Powiatu
8.Uciński Marceli – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
9.Wróblewski Michał – Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu
10.Zasada Krzysztof – NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu w Koninie
Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy wybrany został Pan Robert Andre a Wiceprzewodniczącą została Pani Bożena Dominiak.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole