Niższe składki ZUS przez 48 miesięcy. Mały ZUS Plus dla małych firm od 1 sierpnia 2023 r. przez kolejny rok.
Od 1 sierpnia 2023 r. małe firmy będą mogły opłacać niższe składki przez kolejny rok – poinformował Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, komentując ustawę dotyczącą tzw. Małego ZUS Plus, którą podpisał Prezydent RP. Dzięki temu właściciele tych firm będą mogli płacić niższe składki ZUS łącznie przez 48 miesięcy
Mały ZUS Plus – przedłużenie o rok
Jak poinformowała 26 lipca 2023 r. Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę ws. Małego ZUS Plus, dzięki której od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne będą mogli opłacać niższe składki przez dodatkowe 12 miesięcy.
Mały ZUS Plus (MZ+) to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm. Z wydłużonego okresu obowiązywania MZ+ będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi. MZ+ nie obejmuje składki zdrowotnej.
„Firmy z sektora małych przedsiębiorstw to niezwykle istotny element polskiej gospodarki. Przepisy, które dziś podpisał prezydent skierowane są szczególnie do nich” – zaznaczył minister technologii i rozwoju Waldemar Buda, cytowany w środowym komunikacie przesłanym PAP.
„Dzięki naszym rozwiązaniom będą mogli oni opłacać niższe składki jeszcze dłużej. Pomoże im to w zachowaniu ciągłości działania w trudnych czasach” – podkreślił Buda. Według szefa MRiT to oszczędność „nawet kilkuset złotych miesięcznie przez kolejny rok”.
Kto może skorzystać z przedłużenia Małego ZUS Plus?
Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z Małego ZUS Plus i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli dłużej o rok opłacać niższe składki ZUS. Dzięki dodatkowym 12 miesiącom zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od tego, jak wysoki był ich ubiegłoroczny dochód.
Jeżeli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 roku, bo minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, to może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2023 r. Od kolejnego miesiąca ponownie będzie mógł opłacać składki w ramach „MZ+” – jemu też przysługiwać będzie 12 dodatkowych miesięcy ulgi.
WAŻNE
Podstawa wymiaru jego składek na „MZ+” nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje następujący przykład korzyści z przedłużenia Małego ZUS Plus:
Pan Jan prowadzi zakład krawiecki. Jego roczny przychód w 2022 r. wyniósł 108 000 zł, a przeciętny miesięczny dochód 4 000 zł. W lutym 2023 r. upłynął okres 36 miesięcy, kiedy to mógł korzystać z Małego ZUS-u Plus. Obecnie opłaca pełne składki na ubezpieczenia społeczne, czyli 1316,54 zł. Po zmianie przepisów, tj. od 1 sierpnia 2023 r. będzie mógł ponownie zgłosić do ZUS chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus. Dzięki temu jego składka wyniesie 632,80 zł, a więc zaoszczędzi 683,74 zł miesięcznie, czyli ponad połowę.
W sumie 48 miesięcy niższych składek ZUS
„Od 1 sierpnia okres korzystania z ulgi zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu właściciele firm będą mogli skorzystać z rozwiązana łącznie przez 48 miesięcy” – zaznaczył resort rozwoju.
Obecnie z Małego ZUS Plus, jak przypomniano, mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in. ich roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł oraz wówczas gdy, w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.
Według MRiT w grudniu 2022 r. z Małego ZUS Plus skorzystało 235,7 tys. przedsiębiorców. „Z przedłużonego Małego ZUS Plus w tym roku skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys.” – szacuje resort rozwoju, który przygotował zawarte w ustawie zmiany wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
„W 2019 r. umożliwiliśmy najmniejszym przedsiębiorcom opłacanie niższych składek ZUS, proporcjonalnych do przychodu – był to tzw. Mały ZUS. W 2020 r. rozszerzyliśmy ulgę, liberalizując próg przychodowy i uzależniając składki od uzyskanego dochodu – stworzyliśmy tzw. Mały ZUS Plus” – przypomniano w komunikacie MRiT. (PAP)
foto: shutterstock
źródło:infor.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com