Nauczyciele otrzymali nagrody burmistrza miasta
Zgodnie z corocznym zwyczajem, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kolskim ratuszu, wyróżnieni za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele odebrali nagrody burmistrza miasta Koła.
Uroczyście, w sali sesyjnej ratusza zgromadzili się dyrektorzy oraz nauczyciele z kolskich placówek oświatowych, gdyż 14 z nich burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski wraz ze swoim Zastępcą Lechem Brzezińskim przyznał i wręczył nagrody. Są one wyrazem podziękowania za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży.
Burmistrz wraz z Zastępcą gratulowali wyróżnionym, podziękowali za wytężoną pracę, życzyli dalszych sukcesów. W uroczystości udział wzięli także Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Pan Andrzej Sikorski oraz Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Joanna Adamczyk.
Dzisiejsze nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, wpajanie tradycji oraz o ciągłe poszukiwanie przez nauczycieli nowatorskich, skutecznych sposobów „dotarcia” do uczniów.
źródło:UM w Kole