Nagrody Gminy Osiek Mały
Zgodnie z corocznym zwyczajem, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dyrektorzy Szkół oraz wyróżnieni nauczyciele za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej odebrali nagrody Gminy Osiek Mały.
Uroczyście, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Osieku Małym zgromadzili się Dyrektorzy, gdzie Wójt Gminy Osiek Mały wręczył dyplomy w związku z przyznanymi nagrodami. Są one wyrazem podziękowania za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży.
źródło: Gmina Osiek Mały