Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Kole prowadzony jest cały rok. Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych, zapraszamy do siedziby komendy w Kole przy ul. Sienkiewicza 14 w godz. 7.00 – 15.30. Znane już są terminy przyjęć do służby osób, które ukończyły postępowanie kwalifikacyjne – w 2024 roku wyznaczonych zostało sześć terminów.
Wstępując w nasze szeregi na początku otrzymasz wynagrodzenie w kwocie 3620,15 zł netto, a jeśli nie ukończyłeś 26 lat to zarobki kształtują się na poziomie 3790,15 zł netto. Po ukończeniu kursu Policjant otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4544,85 zł netto, a jeśli nie ukończył 26 lat 4854,85 zł. Policja jako ogólnopolski pracodawca oferuje również precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję). Dodatkowo stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny).
Zostając Policjantem zyskujesz :
– ciekawą, satysfakcjonującą służbę,
– stabilne, stałe zatrudnienie,
– wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych,
– nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe,
– prawa emerytalne po 25 latach służby,
– możliwość doskonalenia zawodowego,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– prestiż zatrudnienia,
– służbę w organizacji zaufania społecznego i szeroki wybór specjalizacji,
– wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.
Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
Terminy przyjęć do służby w Wielkopolskiej Policji:
4 marca 2024
24 kwietnia 2024
8 lipca 2024
9 września 2024
30 października 2024
30 grudnia 2024
Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kole – telefon 477-744-325 lub na stronie internetowej w zakładce: „Zostań jednym z Nas”.
Informacje o rekrutacji można również znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu:
lub stronie BIP KWP w Poznaniu:
jak również Komendy Głównej Policji.
foto: Kolskiefakty.pl
źródło: KPP w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com