W związku z zapowiadanym nadejściem niskich temperatur powietrza apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie wobec osoby potrzebującej pomocy. Nasza reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie człowiekowi narażonemu na wychłodzenie organizmu. Najprostszą formą pomocy jest wykonanie telefonu pod numer 112 i poinformowanie o takiej osobie odpowiednich służb.

Jak wskazują doświadczenia ubiegłych lat, niskie temperatury powietrza stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, zwłaszcza osób bezdomnych i samotnych. Każdego roku w okresie zimowym odnotowuje się przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu.

Policja jest jedną z wielu instytucji, która niesie pomoc osobom narażonym na wychłodzenie. Funkcjonariusze na co dzień podejmują wzmożone działania prewencyjne i pomocowe, zmierzające do udzielania wsparcia każdemu, kto tego potrzebuje. Dzielnicowi sprawdzają swoje rejony służbowe pod kątem typowania osób, które z racji swojego wieku, samotności, nieporadności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się ofiarą niekorzystnych warunków pogodowych, wskutek czego doznają wychłodzenia organizmu. Również mundurowi innych komórek podczas codziennej służby zwracają uwagę na miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, tj.: dworce, tereny przydworcowe, pustostany czy ogródki działkowe. W przypadku napotkania takich osób, przekazują informacje oraz pomagają w dotarciu do odpowiednich placówek gdzie mogą uzyskać pomoc.

Ale bezpieczeństwo tych osób zależy od każdego z nas. Dlatego funkcjonariusze przypominają mieszkańcom powiatu, by przekazywali służbom informacje o miejscu przebywania osób bezdomnych, które znajdują się w warunkach mogących zagrozić ich życiu lub zdrowiu. Można to zrobić poprzez dzielnicowych, aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa lub dzwoniąc na nr alarmowy 112. W ten sposób można dotrzeć do większej liczby potrzebujących pomocy i uchronić ich przed zamarznięciem.

Nie bądźmy zatem obojętni. Zadzwońmy pod numer 112- to zajmie tylko chwilkę.

źródło:KPP w Kole

Leave a comment