Zapraszamy do obejrzenia relacji video z prac związanych z przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Kole.Inwestycja została rozpoczęta 15 Kwietnia 2021 r. ,a zakończenie inwestycji przewidziano na koniec 2022 roku.Inwestycja realizowana jest z dotacji celowej w kwocie (zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) w kwocie 29.135.726,00 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 423 375 ,00  zł.  Pozostała kwota inwestycji pochodzi ze środków własnych spółki.Zadanie szacowane jest na kwotę 56 721 726,00 brutto.Warto nadmienić, że rozbudowa oczyszczalni jest przedsięwzięciem o kluczowym znaczeniu dla miasta Koła i okolic, a także jednym z największym i ambitnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Głównym celem projektu jest utrzymanie wysokich standardów ekologicznych na terenie aglomeracji Koło i poprawa warunków życia jej mieszkańców.

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl