Panująca w kraju i na świecie sytuacja skłania lokalnych decydentów do podejmowania decyzji, które mają chronić obywateli. Kolski burmistrz wprowadził w mieście wszystkie zalecone środki ostrożności, wspomógł kolski szpital i na miarę możliwości mieszkańców, a teraz wdraża przepisy chroniące przedsiębiorców.

Dokładnie 9 kwietnia zostało wydane zarządzenie w sprawie ulg dla przedsiębiorców: – Podpisałem zarządzenie obniżające stawki czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale w zasobach komunalnych, którym obroty spadły z powodu panującej epidemii – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.

Z dokumentu wynika, iż najemca nieruchomości wchodzącej w skład zasobu lokalowego gminnego, który z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP epidemii, znacząco ograniczył prowadzenie na wskazanej nieruchomości działalności gospodarczej skutkującej utratą dochodów lub zaprzestał jej prowadzenia (o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym z wyjątkiem branży spożywczej), może wystąpić z wnioskiem (dokumentującym stan rzeczy) o obniżenie czynszu – do 50% umownej stawki, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca 2020 r.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com