Chciałbym poinformować naszych mieszkańców, iż 3 kwietnia rozpoczęliśmy procedurę przetargową w Mzwik Sp. z o.o pt. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”. Pierwszym krokiem było umieszczenie wniosku w TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconego europejskim zamówieniom publicznym. Po zatwierdzeniu i akceptacji, dzisiaj mogliśmy ogłosić pełny przetarg na mini portalu oraz BIP https://mzwik-kolo.pl/strony,28,przetargi.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z procedurami to 20 maja poznamy wykonawcę rozbudowy naszej oczyszczalni. Będzie to obok geotermii największa inwestycja w naszym mieście, sfinansowana w znacznej mierze przez Unię Europejską. Na koniec 2022 roku będziemy mieli jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni z ekologiczną przeróbką osadów w produkt bezpieczny dla środowiska.
#MZWIKKoło #ZmieniamysiędlaWas #RobertGajda

zny dla środowiska.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com