Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński cofnął rekomendacje ograniczające korzystanie z rzeki Ner.
W związku z unormowaniem się sytuacji na rzece Ner w zakresie parametrów fizyko-chemicznych wody oraz przywróceniem ekosystemu do stanu pierwotnego, zgodnie z ustaleniami jakie zapadły na wspólnym posiedzeniu w dniu wczorajszym 18 sierpnia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole, które odbyło w Starostwie Powiatowym w Kole, Wojewoda Wielkopolski cofnął rekomendacje ograniczające korzystanie z rzeki Ner, wydane w dniu 13 sierpnia 2022 r. w zakresie:
wystrzegania się kąpieli w rzece Ner
powstrzymania się od wszelkich innych aktywności rekreacyjnych w bliskim sąsiedztwie rzeki,
wstrzymania się od połowu ryb na skażonym odcinku rzeki Ner,
niestosowania wody rzecznej do nawadniania pól i pojenia zwierząt.
Obecna sytuacja, według opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno ludzi, jak i zwierząt przebywających w pobliżu rzeki Ner i korzystających z jego wód.
Analizy próbek wykonane przez inspekcję ochrony środowiska, inspekcję weterynaryjną oraz inspekcję sanitarną nie wskazują na obecność w wodzie, jak i w rybach podwyższonych norm rtęci, innych metali ciężkich, pestycydów czy substancji ropopochodnych.
Na podstawie stanu faktycznego i wyników badań należy wskazać, że przyczyną śnięcia ryb nie były zanieczyszczenia chemiczne rzeki. W związku z tym zachodzi największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska tzw. przyduchy, ponieważ stwierdzono bardzo niską zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie. Analiza badań wskazuje na wystąpienie naturalnego zjawiska wywołanego wysoką temperaturą i niskim stanem wód.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole