23 grudnia 2020 roku Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zakupiła samochód ciężarowy VOLVO FL240 Hakowiec. Pojazd posiada Europejski Standard emisji spalin Euro 5.

Całkowity koszt zakupu pojazdu z hakiem oraz kontenerem KP-7 wyniósł 96.555,00 zł i został w 100% sfinansowany z własnych środków Spółki co bez wątpienia jest jej sukcesem.

„Rok 2020 był trudny dla wielu podmiotów gospodarczych, przede wszystkim należało sprostać wielu ograniczeniom i obowiązkom w sytuacji pandemii Covid-19. Spółka poniosła nakłady finansowe na środki ochrony indywidualnej pracowników, zadbała o niezakłócony system pracy, stworzyła plany awaryjne funkcjonowania zakładu.

W nadchodzący 2021 rok wkraczamy z nowymi nadziejami i obowiązkami. Pragniemy świadczyć nasze usługi w oparciu o elastyczne dostosowanie do potrzeb  Klientów, tym bardziej, że posiadamy nowy samochód VOLVO FL240.” – dodała w rozmowie pani Agata Majtczak – Prezes MZUK. Trzeba także nadmienić, że MZUK w Kole po raz pierwszy od klikunastu lat wychodzi na tzw.prostą oraz zapoczątkuje nowy rozdział w przedsiębiorstwie,dzięki przeprowadzonym w spółce zmianom. Wszystko za sprawą Pani Prezes Agaty  Majtczak, miasta, który jest głównym udziałowcem spółki oraz Zarządu Spółki.

Jak widać były to bardzo dobre decyzje, a kondycja firmy poprawia się, co oczywiście wpłynie na ogólną działalność prowadzaonej spółki. Jeśli chodzi o wywóz nieczystości, mieszkańcy nie muszą obawiać się, ponieważ MZUK w Kole wygrał przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gmny Miejskiej Koło i w dalszym ciągu będzie realizował swoje zadania. 

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl

Leave a comment