Niezwykle ważną decyzję  – z punktu widzenia interesu miejskiego – podjęli radni na wczorajszej sesji w Kole. Na wniosek burmistrza, przyjęli uchwałę w sprawie przekazania aportem spółce Miejski Zakład Energetyki Cieplnej dwóch działek o powierzchniach 0,0645 ha oraz 0,0437 ha. Teraz cieplik będzie mógł dysponować nimi do celów projektowych ciepłowni geotermalnej, a w przyszłości, do jej dalszej rozbudowy.

Przemysław Stasiak, Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kole, zwrócił się do Burmistrza Miasta Koła dr. Krzysztofa Witkowskiego z wnioskiem o przekazanie w formie aportu nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Ks. S. Opałki, w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wartość rynkowa działek wynosi łącznie 53 000,00 zł. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działek, na których realizowana będzie inwestycja i otoczone są gruntami należącymi do MZEC. Radni uchwałą zgodzili się na powyższe, uznając argumenty prezesa cieplika, który twierdzi, iż posiadanie tych nieruchomości pozwoli Spółce swobodnie dysponować nimi do celów projektowych co przyczyni się do racjonalnego zagospodarowania terenu wokół nowo budowanej ciepłowni geotermalnej. Ponadto, po zakończeniu budowy ciepłowni geotermalnej możliwym będzie wykorzystanie tych gruntów do jej ewentualnej rozbudowy.

Przypomnijmy, iż wniosek o dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej, w kwocie ponad 15 000 000,00 zł, złożony przez MZEC, przeszedł pozytywnie pierwszy etap formalnej oceny wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest w trakcie  oceny merytorycznej I i II stopnia. Od przyznania dotacji zależy los naszej inwestycji, szacowanej na nieco ponad 30 000 000,00 zł netto.

– Budowa ciepłowni geotermalnej to najważniejsza dla miasta inwestycja, która jeśli dojdzie do skutku, wygeneruje konkretne oszczędności w Spółce, które można będzie przeznaczyć dla miasta, a ponadto zapewni naszemu miastu ekologiczne źródło ciepła i dalsze możliwości rozwoju – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.

Foto:Kolskiefakty.pl

żródło:UM w Kole

Leave a comment