Dzisiejsze fascynujące spotkanie z Panem dr. Eugeniuszem Rzepeckim, pochodzącym z Koła naukowcem z Wrocławia. Rozmowie o zachowanych świadectwach przeszłości Koła (starodrukach, negatywach fotografii, ceramice) nie było końca. Pan Eugeniusz wspólnie z żoną Zuzanną przekazali kolskiemu muzeum paterę wykonaną w fabryce fajansu w latach 1926 – 1939 z pięknie zachowaną zieloną sygnaturą z tamtego okresu, nawiązującą do herbu Koła. W dniu 658 rocznicy lokacji miasta przez króla Kazimierza Wielkiego miało to symboliczne znaczenie.
Zbiory muzeum wzbogaciły się dzięki Państwu Rzepeckim również o stempel Czesława Freudenreicha do sygnowania ceramiki, a w ratuszowej wieży na wystawie Piotra Śniegockiego dawnych maszyn rolniczych wytwarzanych w fabryce Michała Ostrowskiego pojawi się również przekazana przez nich metalowa tabliczka umieszczana na jej wyrobach.
Z serdeczną wdzięcznością za ofiarowane eksponaty, przekazaliśmy specjalne podziękowania wraz z publikacją Pana Burmistrza dr. Krzysztofa Witkowskiego – „Miasto Koło, gdzie zabytki naokoło” oraz skromną pamiątką form i zdobnictwa kolskiego fajansu.

źródło:Facebook Tomasz Nuszkiewicz/Piotr Śniegocki

 

 

Leave a comment