Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole w sposób ciągły wykonuje swoje
zadania,  stosując zalecenia i procedury przekazywane przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Wielkopolskiego. Jednym z
bieżących zadań jest dystrybucja pomocy żywnościowej dla mieszkańców Miasta
Koła w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym
w Podprogramie 2019. W celu minimalizacji ryzyka w warunkach zagrożenia
epidemicznego, przygotowane przez pracowników MOPS w Kole paczki dostarczane
są do miejsc zamieszkania beneficjentów przez druhów z OSP w Kole nad Wartą.
Za wsparcie w postaci użyczenia samochodu z kierowcą dziękujemy Burmistrzowi
Miasta Koła a za worki do pakowania produktów firmie  Agronas Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, iż nadal można ubiegać się o przyznanie pomocy w
formie zakwalifikowania do POPŻ. Pomoc żywnościową mogą uzyskać osoby
samotne, które uzyskują dochód nieprzekraczający 1402,00 zł netto
miesięcznie oraz rodziny, których dochód nie przekracza 1056,00 zł netto na
osobę w rodzinie. Wszelkich informacji udzielają pracownicy MOPS w Kole.
Nadal realizujemy zadanie w postaci wykonania zakupów artykułów spożywczych
i leków oraz w organizowaniu wszelkich bieżących spraw osobom starszym i
samotnym z terenu Miasta Koła, które znajdując się w grupie podwyższonego
ryzyka, nie powinny opuszczać miejsca zamieszkania. Do tych osób docierają
pracownicy MOPS w Kole oraz współpracujący z nimi wolontariusze. Wszystkim,
którzy wspierają nas w realizacji bieżących zadań, wykazując solidarność i
empatię dla drugiego człowieka, bardzo dziękujemy.
Przypominamy również numer kontaktowy do MOPS w Kole: 63 2721379.

Źródło: MOPS w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com