Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole
zaprasza rodziców, opiekunów na spotkanie profilaktyczno-edukacyjne
Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.
Tym razem porozmawiamy w obszarze:
Do pełnego rozwoju i zdrowia psychicznego dziecko potrzebuje dorosłych (rodziców, nauczycieli, opiekunów), którzy:
– są uważni na dziecko i zaciekawieni jego uczuciami, myślami, potrzebami, pragnieniami
– umieją patrzeć na rzeczywistość z perspektywy dziecka
– są empatyczni i doceniający
Niezwykle istotna jest autentyczna postawa osoby zainteresowanej i zaangażowanej w to, co dzieje się w życiu dziecka oraz pełne uwagi zatrzymanie się nad trudnymi dla niego doświadczeniami.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ośrodka, ul. Dąbska 40
11 stycznia o godz. 17:00
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu:
63 2720869
515 251 521
Serdecznie zapraszamy
źródło:Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole