Dziś obchodzimy Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
Wojny, konflikty, epidemie, głód, ubóstwo i kryzys klimatyczny przypominają nam, że nasz świat jest daleki od doskonałości. Ale jasno mówią również, że solidarność jest jedyną drogą naprzód.