Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole  jest gotowy i czeka na  przybycie podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych. W świetlicy przy ul. Dąbskiej 40. Dziś jest bardzo ważny temat! Rozpoczynamy wakacyjny cykl zajęć wzmacniający kompetencje emocjonalno-społeczne „Odkrywamy emocje”

źródło:Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole

Leave a comment