Decyzją burmistrza i wolą kolskiej rady, budżet Miejskiego Domu Kultury w Kole zwiększył się o 20 tys. zł, dzięki którym placówka zyska nową pracownię.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole rada zwiększyła plan dotacji celowej o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjno – remontowych pomieszczenia pełniącego funkcję mieszkania służbowego, a obecnie wykorzystywanego na cele magazynowe. Zakres remontu obejmie m.in. wymianę okien, podłóg, malowanie ścian, zakup i montaż drzwi, zakup i montaż wyposażenia łazienki i zaplecza kuchennego. Po wykonaniu prac pomieszczenie zyska wielofunkcyjny charakter i będzie wykorzystywane na cele pracowni artystycznej dla dzieci, sali ćwiczeń oraz dodatkowej garderoby.

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com