Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
10 grudnia odchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, w tym roku pod hasłem: „Godność, Wolność i Sprawiedliwość dla Wszystkich”.
Mimo, iż w ciągu dziesięcioleci, które upłynęły od przyjęcia Deklaracji w 1948 r., prawa człowieka stały się bardziej uznawane i gwarantowane na całym świecie, zapisane w niej zasady nie straciły nic ze swojej aktualności i codziennie musimy na nowo podejmować działania w obronie praw własnych i innych ludzi, podkreślając tym samym wspólnotę wszystkich istot ludzkich. W obecnej, niezwykle złożonej sytuacji świata, w dobie konfliktów zbrojnych, zmian klimatycznych, narastających nierówności i kryzysu wartości, zasady i prawa zapisane w Deklaracji stanowią drogowskazy dla nas wszystkich w podejmowaniu działań służących ochronie coraz większej liczby grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby niepełnosprawne, migranci czy ludność rdzenna, których prawa najbardziej są kwestionowane.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com