Miasto Koło pozyskało 190 659,59 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Dopłat) z przeznaczeniem na remont 3 lokali komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Asnyka 8/1, Energetycznej 3/3 oraz Kajki 26/4. Zakres niezbędnych prac w tych mieszkaniach wymaga wysokich nakładów, a pozyskana kwota dofinansowania pokryje 80% kosztów remontów.
Po raz pierwszy miejski samorząd z sukcesem sięgnął po środki z Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi BGK. Dzięki nim uda się zaspokoić potrzeby mieszkaniowe kolejnym mieszkańcom naszego miasta znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Gminne zasoby mieszkaniowe wymagają remontów, zatem złożone zostały kolejne wnioski, które obecnie czekają na rozpatrzenie.
Dotąd na inwestycje w mieście Kole udało się pozyskiwać środki z: Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – o łącznej wartości przekraczającej 48 mln zł.