„EtnoPolska” to ministerialny program pilotowany przez Narodowe Centrum Kultury, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

W tegorocznej edycji w/w projektu Miejski Dom Kultury w Kole uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i Sportu w wysokości 22 tysiące złotych na realizację zgłoszonego projektu pt. „Z misy chłopskiej na fartuch”. Projekt odwołuje się do motywu róży kujawskiej, która dominowała w zdobnictwie kolskich fajansów, produkowanych w fabryce założonej przez rodzinę Freudenreichów w 1842 roku – najpierw w zdobieniach mis chłopskich, następnie byłą obecna niemal na wszystkich ceramicznych przedmiotach i naczyniach.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju realizacją cyklu wielu warsztatów  artystycznych: tanecznych, muzycznych i rękodzielniczych np.: hafciarskich, tworzenia kwiatowych dekoracji, czy malowania tkania. Dzisiejsza wystawa jest  podsumowaniem jednego  z wielu działań  w ramach realizowanego projektu. Przedstawia dzieła powstałe na warsztatowych spotkaniach oraz prezentuje „odświeżone” stroje ludowe, przechowywane w  zasobach Miejskiego Domu Kultury od lat 70-tych XX w.

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl