Mariusz Rybczyński – Wójt Gminy Koło – Podsumowanie kadencji 2018 – 2024
Szanowni Mieszkańcy Gminy Koło, kadencja Wójta dobiega końca. Składam serdeczne podziękowania dla Radnych Gminy Koło, wszystkich Pracowników Urzędu Gminy , Dyrektorów Szkół, Przedszkoli i Żłobka, Sołtysów i Rad Sołeckich za owocną współpracę , zrozumienie i wypełnianie swoich obowiązków z należytą starannością, dzięki czemu zrealizowaliśmy wiele inwestycji, wzięliśmy udział w wielu projektach i programach, w celu poprawy życia naszych Mieszkańców.
Kończąca się kadencja w liczbach przedstawia się następująco: 1,75 km utworzonych chodników i ścieżek rowerowych, 2,43 km wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 10,352 km wybudowanych dróg gminnych, montaż 450 sztuk lamp fotowoltaicznych dla bezpieczeństwa na drogach, 18 nowych linii oświetlenia kablowego a w 5 miejscowościach zmodernizowano dotychczasowe oświetlenie drogowe i najważniejsze to 50 090 809,73 złotych środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój i inwestycje Gminy Koło.
Od 2021r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu plastycznego na logo Gminy Koło mamy swoje nowe LOGO, z którego jesteśmy dumni.
Dla lepszej komunikacji z Mieszkańcami stworzona została nowa strona www oraz profil na FB. Dzięki współpracy z Przedsiębiorcami tworzymy kalendarze ścienne .
Od 2022 roku na terenie Gminy Koło prężnie funkcjonuje transport publiczny. Zabezpiecza on nie tylko dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale również zapewnia dojazdy do pracy, szpitala czy obiektów handlowych. Komunikacja dociera również do miasta KołoNa realizację tego zadania Gmina Koło otrzymała 1 115 904,00 zł w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zaś wkład własny Gminy wynosił 212 021,76 zł.
Gmina Koło stawia na ekologię. Dzięki naszym staraniom pozyskaliśmy środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz azbestu. Pierwsi w Powiecie Kolskim, utworzyliśmy w naszym urzędzie punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz przystąpiliśmy do Programu Parasolowego na montaż źródeł ciepła, instalacji fotowoltaicznych. Prowadzimy akcję „Bezpłatne kompostowniki” dla naszych mieszkańców oraz tworzymy ekopracownie, wyposażone w sprzęt komputerowy, meble, stoliki, krzesła i pomoce dydaktyczne bezpośrednio związane z edukacją ekologiczną, które cieszą się dużym zainteresowaniem , a prowadzone zajęcia uczą od najmłodszych lat szacunku do otaczającej nas przyrody i dbałości o środowisko.
Oświata to nasz priorytet. Gmina Koło posiada 2 przedszkola, 4 szkoły podstawowe i „nasza duma” – pierwszy żłobek w miejscowości Powiercie. Z programu „Maluch +” 2022-2029 uzyskaliśmy z KPO środki na jego utworzenie. Przez 3 lata od utworzenia placówka na być współfinansowana ze środków Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Inwestycja zapewni opiekę 19 dzieciom w wieku do lat 3. Łączne dofinansowanie 1 345 134,00. „Szatnia na medal” Powiercie i Wrząca Wielka Całkowita wartość robót – 256 469,00 zł dofinansowanie z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 100 000,00 zł.
Dzięki pozyskanym środkom (Rządowy Program Polski Ład: 2 500 000,00 zł , Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 2 500 000,00 zł) powstało parterowe, 5-cio oddziałowe przedszkole wraz z pełnym wyposażeniem, o powierzchni 618 m2 dla 125 dzieci. Wykonaliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, w celu zwiększenia oszczędności związanej ze zużyciem energii i ograniczeniem emisji CO2 Całkowita wartość zadania to 1 993 830,00 zł. Na jego realizację Gmina Koło pozyskała finansowanie w wysokości 1 651 890,00 zł w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład”.
Kolejna termomodernizacja jest zaplanowana na budynku szkoły podstawowej we Wrzącej Wielkiej.
W lutym br. podpisana została umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym . Zadanie dofinansowanie z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki OLIMPIA w wysokości 2.350.000,00 zł. Okres realizacji: do 17.08.2024 roku. Zadanie obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach boiska 20 x 40 m. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w piłkę siatkową, ręczną, koszykówkę, tenis ziemny i piłkę nożną. Boisko przeznaczone będzie do ćwiczeń gimnastycznych i zajęć wychowania fizycznego w szkole. Planowany jest również zakup wyposażenia sportowego, sceny, wykładziny ochronnej na boisko oraz strzelnicy laserowej. Całość zostanie zadaszona łukowo, konstrukcja metalowa z powłoką membranową. Wykonane zostanie też zaplecze sanitarno – szatniowe. Ogrzewanie gazowe. Zagospodarowanie terenu – parkingi, chodniki, drogi dojazdowe.
Braliśmy udział w Programach : „Poznaj Polskę”, „Laboratoria przyszłości”, „Ferie z ekonomią”. Wspieramy naszych zdolnych uczniów wręczając Stypendium Wójta Gminy Koło. Dzięki współpracy ze szkołami organizujemy Akcje Krwiodawstwa oraz bezpłatne badania dla mieszkańców – Białe Soboty.
Wspieramy KGW z naszego terenu. Dbamy o jednostki OSP wyposażając w niezbędny sprzęt. W mijającej kadencji OSP Leśnica otrzymała sztandar, nowy samochód ratowniczo-gaśniczy otrzymała OSP Wrząca Wielka a wóz bojowy – OSP Powiercie.
Dzięki naszym staraniom zadbano o godne miejsce – Głaz pamięci w Powierciu. Inicjatorem ustawienia głazu był Pan Wilhelm Mosel. Na tablicach umieszczono tekst:
„Od marca do maja 1942 roku i ponownie w czerwcu i lipcu 1944 roku niemieckie władze hitlerowskie przewiozły kolejką wąskotorową do tego przystanku ponad czterdzieści tysięcy bezbronnych żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci. Stąd pędzono ich przez Zawadkę , a w 1944 roku bezpośrednio do Chełmna”.
Na nowe miejsce na rekreację w miejscowości Wrząca Wielka Gmina Koło otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł. Finansowanie zewnętrzne pochodziło z Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego do realizacji inwestycji bliskich mieszkańcom. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 900 000,00 z
Jeszcze przed końcem roku 2023 zakończono i odebrano prace związane z renowacją zabytkowego budynku w miejscowości Wrząca Wielka. Gmina Koło pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. W ramach zadania wykonane zostały prace dotyczące zewnętrznej części budynku tj. m.in. remont dachu, elewacji, wymiana okien i drzwi, wykonanie opaski budynku.
 –
             
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com