Jak ustaliły Kolskiefakty.pl w rozmowie z Panem Marcinem Balandą w Sokołowie S.A. oddział w Kole  potwierdzonych jest sześć przypadków zakażenia koronawirusem. Dodatkowo zrobiono 340 dodatkowych testów które obecnie czekają na wyniki.Sokołów S.A. oddział w Kole wydał oświadczenie,które publikujemy.

Oświadczenie Sokółów S.A oddział w Kole z dnia 25.08.2020 r.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są naszym priorytetem, dlatego już od momentu pojawienia się zagrożenia koronawirusem, firma Sokołów S.A. podjęła szereg działań i dodatkowych procedur mających na celu zapewnienie szczególnej ochrony osobom zatrudnionym w naszej firmie. Obowiązują one we wszystkich zakładach i jednostkach biznesowych Grupy Sokołów i obejmują m.in.:

  • bezwzględny zakaz wstępu na teren zakładu osób z objawami infekcji 
  • obowiązek zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekcyjnym dostępnym w dozownikach umieszczonych przy wszystkich wejściach do zakładów i biur Spółki
  • kontrolę temperatury ciała u każdego pracownika wchodzącego na teren zakładu
  • obowiązek stosowania maseczek, rękawiczek, fartuchów i zarękawków przez pracowników produkcyjnych
  • przechodzenie do swojego stanowiska pracy tylko wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi
  • przebywanie tylko w pomieszczeniach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych
  • zachowanie dystansu od innych pracowników min. 1,5 m oraz maksymalne ograniczenie kontaktu z innymi pracownikami
  • pracę zdalną, jeśli tylko stanowisko na to pozwala
  • wzmożoną dezynfekcję maszyn, hal produkcyjnych i pomieszczeń w zakładzie

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostały przekazane pracownikom za pomocą newsletterów, plakatów, systemu monitorów oraz drogą mailową. Szczegółowa informacja na temat wszystkich wdrożonych procedur jest dostępna na naszej stronie internetowej https://www.sokolowsa.pl/wydarzenia/najwazniejsze-informacje-w-zwiazku-z-aktualna-sytuacja

Należy podkreślić, że wprowadzenie restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa wewnątrz zakładu nie wyklucza możliwości zarażenia pracowników wirusem na zewnątrz, poza jego terenem. Informujemy, że u sześciu pracowników Sokołów S.A. (zakład w Kole) badania potwierdziły zakażenie wirusem COVID-19.  

W zaistniałej sytuacji podjęliśmy wszelkie działania zgodne z zaleceniami i procedurami służb sanitarno-epidemiologicznych. Współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi służbami sanitarnymi. Zgodnie z przyjętymi przez nas procedurami zakładowy zespół odpowiedzialny za podejmowanie działań w związku z pandemią COVID-19 wytypował wszystkich pracowników mogących mieć kontakt z zakażonymi osobami i skierował ich na urlop. Listę tych osób bezzwłocznie przekazaliśmy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

autor:Sokołów S.A oddział w Kole

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo dyrekcja zakładu podjęła decyzję o przebadaniu wszystkich pracowników dywizji wieprzowej wraz z pracownikami firm zewnętrznych pracujących na terenie wydziału wieprzowego oraz pracowników dziennej zmiany wydziału rozbioru wołowego. To z tych wydziałów pochodzą pracownicy, u których badania potwierdziły obecność koronawirusa. Obecnie oczekujemy wyników z laboratorium.

 

Wszyscy pracownicy zakładu w Kole zostali poinformowani o potwierdzonych przypadkach zakażenia. Ponownie przypomniane im zostały obowiązujące w zakładzie zasady i procedury, które służą wzmocnieniu bezpieczeństwa wśród wszystkich zatrudnionych.

 

Zgodnie z rygorystycznymi procedurami higieny i bezpieczeństwa, pracownicy produkcyjni pracują w pełnym zabezpieczeniu, obejmującym maseczki, rękawiczki i odzież ochronną. Każdego dnia w zakładzie przeprowadzane jest dokładne mycie oraz dezynfekcja maszyn, hal produkcyjnych i stołówki pracowniczej. Celem tych działań jest całkowite wyeliminowanie możliwości wtórnego zakażenia ze strony pracowników.

 

Sanepid nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie oraz ich przestrzegania. Zakład Sokołów S.A. w Kole kontynuuje produkcję.

 

Pragniemy też podkreślić, że zgodnie z wiedzą naukową nie ma żadnych dowodów na to, iż żywność jest źródłem lub drogą przenoszenia wirusa COVID-19.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com