Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Koło do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt strategii został przygotowany przez sześć gmin wchodzących w skład wspomnianego obszaru funkcjonalnego – Miasto Turek, Miasto Koło, Gminę Turek, Gminę Koło, Gminę Brudzew i Gminę Kościelec.  Dokument opracowano w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dokument będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku.

Dzięki zintegrowanym inwestycjom terytorialnym (ZIT) możliwe będzie realizowanie ważnych partnerskich projektów rozwojowych obejmujących obszar wspomnianych sześciu gmin. Na projekty te Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przeznaczył 8 717 164,60 euro.

Dokumenty poddane konsultacjom to:

  • Raport Diagnostyczny – portret Partnerstwa ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego
  • Projekt Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z załącznikami

dostępne są pod linkiem: https://www.kolo.pl/strona/206/strategia-zit-dla-kolsko-tureckiego-obszaru-funkcjonalnego

Uwagi do ww. dokumentów można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r.:

  • na adres poczty elektronicznej integracja.europejska@kolo.pl
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kole ul. Stary Rynek 1 Punkt Obsługi Mieszkańca.

Poniżej do pobrania formularz konsultacyjny:

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego  

Konsultacje przeprowadzone są od 19 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com