Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu kolskiego do udziału w naszym konkursie plastycznym. Należy wykonać maskotkę, figurkę, rzeźbę przedstawiającą postać św. Mikołaja.
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:
„Święty Mikołaj patronem uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole od 18 lat ma zaszczyt nosić imię św. Mikołaja. W związku ze zbliżającymi się imieninami naszego patrona serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
I Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole,
Stowarzyszenie Przyjaciół Świętego Mikołaja
II Cele konkursu:
– promowanie placówki kształcenia specjalnego w powiecie kolskim,
– popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat Świętego Mikołaja,
– rozwijanie i umożliwienie uczniom zaprezentowanie swoich zdolności i umiejętności plastycznych,
III Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu kolskiego.
2. Tematem pracy ma być św. Mikołaj, patron Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.
3. Technika prac: maskotka, figurka, rzeźba, forma przestrzenna (prace muszą być trwała, wykluczamy np. plastelinę, czy masę solną)
4. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
5. Praca przechodzi na własność organizatora konkursu.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika, jego pracy konkursowej oraz jego imienia, nazwiska, wieku, klasy i szkoły, do której uczęszcza, w publikacjach dotyczących konkursu oraz promocji organizatora ( tablice, zdjęcia , filmy, relacje prasowe, strona internetowa szkoły). Podanie przez uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
IV Termin i miejsce przesyłania prac: 10.12.2021 roku na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole, ulica Kolejowa 13, 62-600 Koło lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.
Osoby odpowiedzialne: Aneta Brdyś, Katarzyna Sulińska, Monika Ledzion, Mirela Kokocińska, Natalia Burdzińska.
V Powołana przez organizatora komisja prace będzie oceniać:
1. W czterech grupach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe.
2. Zostaną przyznane cztery główne nagrody w każdej grupie wiekowej oraz po 5 wyróżnień.
3. Na laureatów i wyróżnionych autorów prac czekają nagrody niespodzianki.
VI. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2021r. na stronie organizatorów: http://soswkolo.szkolnastrona.pl/
VI. Sposób i miejsce wręczenia nagród zostanie ogłoszony później ze względu na panującą epidemię COVID-19.
źródło:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole