W dniu dzisiejszym przed kolskim ratuszem odbyła się konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej. Tematem konferencji w której udział wzięli m.in.: poseł Tomasz Nowak oraz członkowie lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej była sytuacja Polski na arenie międzynarodowej – narastający konflikt z Unią Europejską ws. przyjęcia wieloletniego budżetu i groźba wstrzymania wypłat z Funduszu Odbudowy oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Podczas konferencji głos zabrał poseł Tomasz Nowak  – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw  Sprawiedliwej Transformacji. W swej wypowiedzi poseł nadmienił, że dla “Koła jest to  znakomity czas”, w którym trafić mogą do naszego miasta olbrzymie pieniądze z funduszu w ramach transformacji energetycznej, rozumianej jako przechodzenie od energetyki opartej na węglu do energii opartej m.in. na źródłach odnawialnych. Pieniądze  te będą podzielone tylko na cztery powiaty : kolski, turecki, koniński słupecki.

1 Miliard 300milionów zł dla Wielkopolski Wschodniej z samego tylko Funduszu Sprawiedliwej Transformacji może nie wpłynąć do naszego subregionu, jeśli rząd PiS zawetuje unijny budżet. Platforma Obywatelska wzywa zatem premiera Mateusza Morawieckiego do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu europejskiego, a zarazem przystąpienia do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Odbudowy.

Dotychczasowe  statystyki wskazują, że nasz powiat korzystał z tego funduszu najmniej, a ma ogromny potencjał i szanse na rozwój naszego miasta  – o czym wspomniał Przewodniczący Platformy Obywatelskiej powiatu kolskiego  Artur Piechalak.

Po udziału w projekcie Sprawiedliwej Transformacji zaprosił wszystkich samorządowców,  organizacje pozarządowe, firmy i przedsiębiorców Łukasz Badach.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie dotyczy tylko samego miasta Koła – wspomniał w swojej wypowiedzi Andrzej Szurgot. Są to również gminy powiatu kolskiego, które z tych pieniędzy mogą skorzystać.

Informacje dotyczące projektu będą na bieżąco zamieszczane w mediach, a informacje dotyczące możliwości pozyskania środków, czy składania wniosków znajdą Państwo na profilu Facebookowym Platformy Obywatelskiej.

video:Kolskiefakty.pl

foto:Platforma Obywatelska Koło

żródło:Kolskiefakty.pl

 

Leave a comment