Starostwo Powiatowe w Kole pragnie poinformować, iż z dniem 24 sierpnia 2020 r. wznawia pracę funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego w zakresie przyjmowania wniosków o rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu wyłącznie do skrzynki podawczej w godzinach od 8:00 do 12:00 

O terminie odbioru dokumentów oraz wysokości opłat za rejestrację pojazdu będziemy informować indywidualnie, telefonicznie lub e-mailowo.

Wniosek wraz z oryginałami dokumentów i niezbędnymi załącznikami należy włożyć do zaklejonej koperty i wrzucić do skrzyni podawczej. Wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole www.bip.starostwokolskie.pl.

W A Ż N E !

We wnioskach należy podawać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu umożliwienia skutecznego kontaktu Urzędu z interesantem.
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Informacja telefoniczna dotycząca rejestracji, wyrejestrowania pojazdów pod numerem telefonu:
👉 63 26 17 878
natomiast w sprawie odbioru dowodu rejestracyjnego pod numerem telefonu
👉 63 26 17 815

Sprawy z zakresu praw jazdy będą rozpatrywane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów:
👉 63 2617 813
👉 63 26 17 820

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Starosta Kolski
/-/ Robert Kropidłowski

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment