Sprzątając Koło, sprzątamy świat!
Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania Ziemi. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzisiaj, dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży, udało się usunąć śmieci z większości kolskich ulic. Koordynatorem akcji był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole, natomiast w organizację tematycznej gry terenowej zaangażował się „Abrys dla Środowiska”.
W ramach dzisiejszej akcji „Sprzątanie Świata”, w której wzięli udział uczniowie kolskich szkół i przedszkoli, oprócz tradycyjnej zbiórki odpadów, po raz kolejny zorganizowana została gra terenowa pn.: „wKOŁO odpadów”. Do udziału zgłosiły się nasze podstawówki. Zabawa polegała na rozwiązywaniu różnorodnych zadań (rebusów, krzyżówek) wymagających znajomości zasad gospodarki odpadami. Miejscem rywalizacji był teren Parku 600-lecia. Uczniowie przemieszczali się do kolejnych stanowisk, wykonując zadania edukacyjne, zdobywając punkty. Najlepiej z ekologicznymi działaniami poradziły sobie kolejno reprezentacje szkół: SP nr 1, nr 5, nr 3, nr 2 i nr 4. Dla wszystkich uczestników rozdane zostały dyplomy i pakiety edukacyjne.
Worki, rękawiczki i odbiór nieczystości zapewnił Urząd Miejski w Kole. Po zwiezieniu worków do MZUK-u podamy ilość zebranych odpadów.
Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców miasta Koła poprzez warsztaty oraz grę terenową będzie dofinansowane dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com