Czekamy na wolontariuszy
Kolski Sztab WOŚP informuje osoby zainteresowane kwestowaniem podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że w siedzibie sztabu, czyli Komendzie Hufca ZHP, wciąż dostępne są ankiety dla wolontariuszy.
Potrzeba jeszcze kilkunastu osób, by dopełnić przewidziany dla naszego miasta limit 120 wolontariuszy. Ankiety pobierać można od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-18.00 w harcówce przy ul. Blizna 45 (tel. 725 334 036) do dn. 18.12.2020 r.
Co już wiemy o Kolskim Finale? Orkiestra zagra 10 stycznia 2021 roku z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zatem nie będzie ani koncertu plenerowego, ani licytacji gadżetów. Nie znaczy to jednak, że Kolski Sztab nie umożliwi mieszkańcom nabycia gadżetów ofiarowanych przez Fundację Jurka Owsiaka oraz od lokalnych darczyńców. Wzorem lat ubiegłych można przekazywać dary do harcówki – przez cały przyszły tydzień tj. od 14 do 18 grudnia w godz. 15.00 – 18.00 oraz po Nowym Roku, od 4 do 8 stycznia, w godz. 12.00 – 16.00. Nie zostaną zlicytowane, ale sprzedane w cenach ustalonych przez darczyńców – w dniu Finału, 10 stycznia, w godz. 13.00 – 17.00 w „WIELKOORKIESTROWYM SKLEPIE”– który powstanie specjalnie na potrzeby WOŚP, w harcówce (z wejściem od strony parkingu). O szczegółach przedsięwzięcia będziemy jeszcze informować, podobnie jak o innych planowanych atrakcjach i podamy, czy tym razem wystrzeli światełko do nieba.

źródło:UM w Kole

Leave a comment