WYDZIAŁ KRYMINALNY

Ogółem wszczęto 1235 postępowań przygotowawczych (1074 w roku 2021). Ogólna wykrywalność wyniosła 82,5 % (83,9 % w 2021 roku). 665 podejrzanym z których wobec 13 zastosowano tymczasowy areszt przedstawiono 1103 zarzuty. W 7 kategoriach (uszczerbek na zdrowiu, bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu i uszkodzenie rzeczy) wszczęto 308 (240 w 2021 roku) postępowań a ich wykrywalność wyniosła 70,5 % (73,7 % w 2021 roku). W prowadzonych postępowaniach od osób podejrzanych zabezpieczono na poczet przyszłej kary mienie o łącznej wartości: 1 335 771 zł.

WYDZIAŁ PREWENCJI

W 2022 roku przeprowadzono 7054 interwencji (7353 r 2021 roku). Policjanci nałożyli 12133 mandaty karne oraz skierowali do Sądu 596 wniosków o ukaranie. Przy wykorzystaniu narzędzia internetowego KMZB (Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa) w 2022 roku naniesiono 525 zgłoszeń z których 125 potwierdzono a 121 wyeliminowano. 294 zgłoszenia zostały niepotwierdzone natomiast 96 zgłoszeń z 525 było żartem lub pomyłką. Najczęstsze zgłoszenia na KMZB to: przekroczenia prędkości, nieprawidłowe parkowanie i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

W 2022 roku doszło do 62 wypadków drogowych (49 w 2021 roku) i 602 kolizji (607 w 2021 roku). W wypadkach drogowych zginęło 8 osób tyle samo co roku ubiegłym. W zdarzeniach drogowych zostały ranne 63 osoby (50 w 2021 roku) . Najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych to obiekty lub zwierzęta na drodze (głównie kolizje), nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz niedostosowanie prędkości. Policjanci WRD ujawnili ogółem 12068 wykroczeń (10007 w 2021 roku) z czego nałożyli 7273 (7452 w 2021 roku) mandaty karne, skierowali 382 (96 w 2021 roku) wnioski o ukaranie do Sądu i zastosowali 4413 (2456 w 2021 roku) pouczeń. W 2022 roku policjanci ujawnili 76 wykroczeń przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h.

W 2022 roku zatrzymano 210 (przestępstwo) kierowców prowadzących pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości oraz 292 (wykroczenie) prowadzących pojazd w stanie po użyciu alkoholu.

źródło:KPP w Kole