Kolejni nauczyciele otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 
Aż 14 nauczycielom z kolskich szkół podstawowych oraz przedszkoli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył burmistrz Krzysztof Witkowski. Miła uroczystość z udziałem wiceburmistrza Lecha Brzezińskiego oraz zaproszonych gości miała miejsce w sali sesyjnej ratusza.
Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski przyjął ślubowanie nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Słowa roty odczytał zastępca burmistrza Lech Brzeziński. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego ważnym etapem drogi zawodowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego stwierdzono, iż wszyscy spełnili wymagania określone przepisami prawa i zdali pomyślnie egzamin. W każdej komisji zasiadał wiceburmistrz, który miał dziś sposobność zaświadczyć o wysokim poziomie egzaminów.
Wręczając akty nadania włodarz gratulował mianowanym, życząc dobrych efektów i wielu sukcesów w pracy. Wyraził też uznanie i podziw wobec podjętej pracy na rzecz samodoskonalenia. Podnosząc kwalifikacje, nauczyciele realizowali swoje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jednocześnie intensywnie pogłębiając wiedzę i umiejętności zawodowe, doskonaląc warsztat pracy, wykorzystując technologie informacyjne i komunikacyjne, analizując aktualne przepisy prawa oświatowego. Burmistrz Krzysztof Witkowski podkreślił, że to zaszczyt dla miasta zatrudniać w szkołach wykwalifikowaną kadrę.