Na wczorajszej sesji kolscy radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację rozpoczętego
przed dwoma laty zadania inwestycyjnego. Rzecz dotyczy przebudowy ul. PCK w
Kole.

Pismem z dnia 13 marca 2020 roku Starosta Kolski zwrócił się do miejskiego
samorządu o zwiększenie pomocy finansowej o kwotę 5.000,00 zł na kontynuację
rozpoczętej w 2018 roku inwestycji pn. „Przebudowa ulicy PCK w Kole” w celu
skompletowania dokumentacji. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zakupił w 2018
roku mapy do celów projektowych i dokumentację budowlaną branży drogowej. W
wyniku konieczności wprowadzenia korekty geometrii przebiegu ulicy oraz
poszerzenia szerokości jezdni, uwzględnienia dodatkowych miejsc parkingowych
i chodników powstała kolizja z istniejącym oświetleniem ulicznym. Powiatowy
Zarząd Dróg otrzymał warunki techniczne usunięcia kolizji, na których
podstawie należy opracować dokumentację oświetlenia ulicy PCK w Kole.
Szacowany koszt to 10.000,00 zł z podziałem 50% Gmina Miejska Koło (5.000,00
zł), 50% Powiat (5.000,00 zł).
Uzupełniona dokumentacja budowlana pozwoli ubiegać się o pozwolenie na
„Przebudowę ulicy PCK w Kole” i przystąpić do realizacji zadania.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com