Nie zastanawiaj się długo! Zostań studentem już teraz!
Weź udział w losowaniu i zdobądź bon edukacyjny na studia w WSHiU w Poznaniu! Bon edukacyjny o wartości 15 000 zł pokryje czesne za 3 lata studiów licencjackich stacjonarnych na dowolnym kierunku.
Warunkiem otrzymania BONU EDUKACYJNEGO jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Kole zgłoszenia na udział w losowaniu wg załączonego wzoru – Zał. Nr 1 do Regulaminu.
O udział w losowaniu BONU EDUKACYJNEGO mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
• uzyskały świadectwo dojrzałości,
• są absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski,
• zamieszkują teren powiatu kolskiego,
• uzyskały średnią ocen 3,5 na świadectwie dojrzałości.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wydział Oświaty Kultury i Promocji w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23.
Bony otrzyma dwóch uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski, zamieszkujących na terenie powiatu kolskiego. Przyszłych studentów wyłoni powołana w tym celu komisja na podstawie opracowanych kryteriów.
O przyznaniu BONU EDUKACYJNEGO kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Wyższa Szkoła Handlu i Usług kształci na kierunkach, które wiążą się z tradycyjną nazwą, takie jak: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie czy logistyka, ale również na takich kierunkach jak bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się pod poniższym linkiem:
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment