Henryk Perzyński Honorowym Obywatelem Miasta Koła
Na dzisiejszej Sesji jednogłośnie Rada Miejska Koła podjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła Panu Henrykowi Perzyńskiemu.
Już w styczniu br. Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI, przy poparciu Burmistrza Miasta Koła – Krzysztofa Witkowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła – Tomasza Sobolewskiego, złożyła wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła Panu Henrykowi Perzyńskiemu. Komisja Honorowa pozytywnie zaopiniowała wniosek. Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem miasta. Może on być nadawany żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom, za zasługi dla miasta, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla kolan.
Jak czytamy w uzasadnieniu, pan Henryk Perzyński urodził się w Kole, w rodzinie, dla której zawsze bliskie były ideały harcerstwa polskiego i jak sam mówi „od dzieciństwa mundur stanowił nieodłączny element wakacyjnego stroju”. W 1973 roku powołał do życia harcerski zespół wokalno-instrumentalny. Nazwę wymyśliła mama Henryka Perzyńskiego, tłumacząc nazwę WARTAKI na trzy sposoby: rzeka Warta przepływa przez Koło, warta – to jeden z najprzyjemniejszych obowiązków na obozie, a przede wszystkim warto śpiewać. Szef
zespołu uzupełnił nazwę zespołu o: „Manufaktura Piosenki Harcerskiej”, ponieważ wszystkie piosenki i w ogóle wszystko w zespole powstaje ręcznie. I tak powstała w Kole Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI. Dokonania zespołu prowadzonego przez Henryka Perzyńskiego zostały docenione już w 1980 roku, kiedy zespół stał się Reprezentacyjnym Zespołem Konińskiej Komendy Chorągwi ZHP, a w uznaniu zasług dla harcerstwa wielkopolskiego w 1993 roku podjęto decyzję o przyznaniu drużynie tytułu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wielkopolskiej Chorągwi ZHP. Ten honorowy tytuł zespół posiada do chwili obecnej.
Przez lata działalności pojawiały się nowe osoby, tworzyły się nowe „Pokolenia Wartaków”. Dziś działa już 11. Pokolenie, w którym muzykują i śpiewają dzieci Wartaków z 5. Pokolenia. W swoim dorobku zespół ma ponad 1500 koncertów w każdym niemal zakątku Polski oraz poza jej granicami. Wartaki są wielokrotnym laureatem największego ogólnopolskiego festiwalu dziecięco-młodzieżowego Harcerskiego Międzynarodowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, gdzie zdobywały wielokrotnie „Złotą Jodłę”, „Srebrną Jodłę”, „Brązową Jodłę”, a ponadto w roku 1998 i 2017 otrzymały „Grand Prix” Festiwalu. Wartaki są również laureatami Jodeł Wychowawczych na kieleckim Festiwalu.
Od 1989 r. Wartaki są organizatorem ogólnopolskiej prezentacji twórców i wykonawców piosenki nie tylko harcerskiej – „Jesiennych Śpiewanek nad Wartą”, które odbywają się w kolskim MDK. Co roku zespół zaprasza na koncert przyjaciół z całej Polski. Honorową nagrodą dla wykonawców podczas śpiewanek jest „Autentyczna Kolska Szprycha”. W roku 2020 WARTAKI powołały do życia ogólnopolski Harcerski Festiwal Piosenki „Bez gitary ani rusz”, który już trzykrotnie zgromadził wykonawców z całej Polski. Nagrodami na Festiwalu są specjalnie stworzone Złote, Srebrne i Brązowe Struny.
W trakcie bogatej, prawie 50-letniej historii, zespół wydał 9 płyt z piosenkami autorstwa Henryka Perzyńskiego, które przez wiele lat są śpiewane w każdym Pokoleniu. Na płytach znalazły się również utwory zaprzyjaźnionych autorów i kompozytorów, które na stałe weszły w repertuar wartakowski.
Henryk Perzyński, oprócz działalności muzycznej i harcerskiej, aktywnie włącza się w sprawy miasta. W latach 1994−1998 był radnym Rady Miejskiej w Kole pełniąc funkcję Zastępcy
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole. Od 1999 do 2010 roku był radnym Rady Powiatu Kolskiego, w tym w latach 1999−2002 jej przewodniczącym, a w latach 2002−2010 członkiem Zarządu Powiatu. W uznaniu zasług i ofiarnej pracy Henryka Perzyńskiego dnia 7 lipca 1993 roku Kapituła „Orderu Uśmiechu” na wniosek Rady Rodziców i pięciu pokoleń Wartaków nadała mu tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. Jest to najwyższy na świecie dziecięcy dowód uznania wręczany dorosłym za to, co robią dla dzieci. Ponadto Henryk Perzyński został uhonorowany wieloma znamienitymi odznaczeniami.
Henryk Perzyński wychował całe pokolenia instruktorów harcerskich, zaszczepiając młodym ludziom patriotyczne, obywatelskie, harcerskie wartości i ideały, przyczyniając się do promocji tych postaw. Swoim talentem muzycznym, dużą wrażliwością artystyczną i zamiłowaniem do kultury inspiruje w wieloletniej pracy społecznej dzieci i młodzież. Henryk Perzyński jest autorem ponad 80 piosenek, które stały się harcerskimi przebojami, znalazły się w śpiewnikach, a nawet podręcznikach szkolnych. Całokształt dokonań zawodowych i społecznych oraz postawa życiowa Pana Henryka Perzyńskiego, stanowiąca wzór do naśladowania dla kolan, dała solidne podstawy do nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła.
Gratulujemy!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com