W rankingu najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze”, gmina Kościelec znalazła się na pierwszym miejscu w Wielkopolsce, a na 37 w Polsce. Polski Alarm Smogowy wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowały nowe informacje dotyczące liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze” w 2477 gminach w Polsce.
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu w okresie od 01 lipca do 31 października z gminy Kościelec wpłynęło 48 wniosków o dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła i termoizolację budynków jednorodzinnych. Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu „Czyste Powietrze” złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w III kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Wójt Gminy Kościelec przypomina, że dzięki Programowi Priorytetowemu „Czyste Powietrze” mieszkańcy mogą nadal w trybie ciągłym składać wnioski i otrzymać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła, termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy montaż paneli fotowoltaicznych. W zakładaniu kont na Portalu Beneficjenta, składaniu wniosków o dofinansowanie i kompletowaniu dokumentów, a także w rozliczeniu przedsięwzięcia oraz wysyłaniu wniosków pomaga pracownik punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który znajduje się w Urzędzie Gminy Kościelec.
źródło:Urząd Gminy Kościelec