17 marca br. w sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole odbyło się spotkanie poświęcone kolskiej geotermii. W spotkaniu udział wzięły władze spółki firmy EXALO Drilling S.A. m.in: Jacek Stepek – członek Zarządu – Wiceprezes ds. Operacyjnych, Krzysztof Bączyk Członek Zarządu – Wiceprezes ds. Rozwoju, Tomasz Wójtowicz – Dyrektora ds. Wierceń, a także Burmistrz Miasta Koła –  Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole  – Przemysław Stasiak. W spotkaniu udział wzięli również samorządowcy w innych miast.

Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Miasta Koła  – Krzysztof Witkowski. Włodarz naszego miasta podkreślił w swoim przemówieniu, że w naszym mieście nie myślimy tylko o historii, myślimy również o przyszłości, czego wyrazem jest postępujący projekt geotermalny. Dodał również, że jesteśmy poza połową  drogi, do jej wybudowania.

Pierwszą część spotkania poprzedniła prezentacja działalności firmy EXALO GRUPA PGNiG, której dokonał pan Jacek Stepek. Firma EXALO Drilling S.A. to jedna z wiodących przedsiębiorstw z sektora wierceń lądowych w Europie środkowo – wschodniej, która w swojej ofercie posiada szeroki zakres urządzeń wiertniczych, które pozwalają na wykonanie odwiertów nie tylko dla przemysłu naftowego, ale również sektora geotermalnego. Posiada również w swojej ofercie kompleksowy zakres serwisów  wiertniczych.

Podczas spotkania głos zabrał Tomasz Wójtowicz – Dyrektor ds. Wierceń, który zaprezentował nowoczesne urządzenie wiertnicze DRILLMEC HH220 FA-EU. To nowoczesne urządzenie pozwala na znaczne oszczędności związane zarówno z personelem, jak i kosztami eksploatacji.  Zastosowano w nim nowoczesne rozwiązania technologiczne, m.in.: automatyzację. Do podstawowych zalet urządzenia możemy zaliczyć m.in.: głębokość wiercenia do około 4000 m; szybki montaż i demontaż urządzenia; wysoki poziom wspomnianej wcześniej automatyzacji operacji wiertniczych czy niski poziom hałasu.

Jest to jedna z ważnych i wymagających inwestycji w naszym mieście. Pomysł geotermii w Kole sięga połowy lat 90 – dodał prezes MZEC – Przemysław Stasiak. W swojej wypowiedzi podkreślił, że ogromnym wsparciem dla działań podjętych przez spółkę jest Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski oraz dr inż. Piotr Długosz, który był pierwszym prezesem Geotermii Podhalańskiej. Środki niezbędne na realizację tego zadania spółka pozyskała z NFOŚiGW.

W drugiej części uczestnicy spotkania udali się na plac Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole, gdzie symbolicznego uruchomienia urządzenia wiertniczego, które pozwoli wykonać odwiert Koło GT – 2, dokonali: włodarz naszego miasta,  prezes MZEC w Kole oraz Wiceprezes ds. Operacyjnych –  Jacek Stepek . Pionowy odwiert o głębokości około 3050 m, który będzie integralną częścią instalacji ciepłowni geotermalnej  wykona firma EXALO.

Zakończenie przedsięwzięcia przewidziano na połowę roku 2023.

autor:Kolskiefakty.pl

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl