Chętni uczniowie klas 8-ych wzięli udział w IX Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Marszałek Józef Piłsudski”. Organizatorami konkursu są: Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.
Konkurs wpisuje się w konkretne wydarzenia historyczne, tegoroczna w obchody 100- rocznicy podpisania w Rydze traktatu pokojowego kończącego wojnę polsko-bolszewicką. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie szkół podstawowych – laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty uwzględniane w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych .
Na początku marca odbył się najpierw etap szkolny, w którym zostało wyłonionych dwóch uczniów, którzy najlepiej napisali test wiedzy dotyczący Józefa Piłsudskiego. Uczniowie, którzy reprezentują naszą szkołę w konkursie to: Michał Andrzejewski z klasy 8 D oraz Antoni Griniewicz z klasy 8 A. Następnie 11 marca odbył się etap wojewódzki tego konkursu. W Konkursie wzięło udział 65 dwu-osobowych drużyn, reprezentujących 51 szkół z całej Wielkopolski.
W etapie wojewódzkim uczniowie rozwiązywali test wiedzy dotyczący Józefa Piłsudskiego. Test składał się z 20 pytań, uczniowie mieli 15 minut na rozwiązanie testu. O kwalifikacji danej drużyny do finału konkursu decydowała ilość uzyskanych punktów, a także czas pracy z testem. Do finału zakwalifikowało się 11 szkół, w tym nasza szkoła. Michał i Antoni rozwiązali test w ciągu 7minut i 56 sekund i dostali się do finału konkursu. Finał odbędzie się 23 marca i wyłoni laureatów konkursu.
Dyrekcja szkoły oraz opiekun konkursu p. Monika Broda gratuluje chłopakom sukcesu i życzymy powodzenia w finale.
źródło:SP nr 1 w Kole