Burmistrz Miasta Koła ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej, czyli w rejonie Starego Miasta. Cena wywoławcza wynosi 55 tys. zł.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość o powierzchni 0,0629 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka położona w Kole przy ul. Sejmikowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym, bez podpiwniczenia, ze strychem, w zabudowie wolnostojącej o pow. 42 m2. Uwzględniając wiek budynku, rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe oraz poziom konserwacji, stan techniczny budynku określa się jako zły. Działka zabudowana jest również budynkiem gospodarczym pobudowanym w granicy z sąsiednią działką w zabudowie bliźniaczej bez podpiwniczenia i strychu o pow. 19 m2Z uwagi na zużycie istniejących zabudowań, przeznaczone są one do rozbiórki. Nieruchomość jest ogrodzona, od frontu płotem z siatki na słupkach betonowych i częściowo stalowych, w pozostałej części płotem ze sztachet drewnianych na słupkach betonowym, brama i furtka są drewniane. Przejścia przy budynkach posiadają nawierzchnię utwardzoną z płyt chodnikowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55 000,00 zł zw. z VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz. 12:00, w pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.bip.kolo.pl oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 109) ul. Mickiewicza 12 w godz. 800 do 1500, tel. (63) 26 27 517, 26 27 530.

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com