Dnia 1 października 2021 r. w Auli  Artis w Poznaniu odbyła się gala finałowa konkursu „Bohaterowie walki z COVID-19”. Organizatorem konkursu był Wojewoda Wielkopolski  Pan Michał Zieliński we współpracy z partnerami – Fundacją PKO Banku Polskiego, Fundacją Enea oraz Głosem Wielkopolskim. Do udziału w konkursie został również zaproszony Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusz Matczak.  Celem  projektu było  promowanie  zachowań radzenia sobie z kryzysem, współpracy międzyludzkiej i bohaterskich postaw Polaków w czasie walki ze skutkami pandemii COVID-19 oraz uhonorowanie osób najbardziej zaangażowanych  w walkę o zdrowie i życie chorych. Nagrody były przyznawane w czterech kategoriach:

  1. pielęgniarka;
  2. ratownik medyczny,
  3. strażak OSP i PSP,
  4. oraz Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej.

W czasie gali uhonorowano nagrodami, dwudziestkę „bohaterów walki z COVID-19”, którzy ryzykowali swoim zdrowiem i kosztem własnego życia prywatnego, walczyli o zdrowie i życie chorych w czasie pandemii koronawirusa. Wśród wyróżnionych w kategorii „strażak OSP i PSP” znalazł się mieszkaniec naszego powiatu – Radosław Rossa druh jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie i jednocześnie funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Druh Radosław Rossa zawsze chętnie niesie bezinteresowną pomoc potrzebującym, wielkie zaangażowanie wkłada w walkę z  pandemią koronawirusa. Z ogromnym poświęceniem wykonywał powierzone mu zadania związane z przywracaniem do zdrowia i wspieraniem pacjentów z SARS-COV-2 podczas pełnienia służby na Oddziale Wewnętrznym  Szpitala Tymczasowego na MTP w Poznaniu, gdzie zgłosił się jako ochotnik, ponieważ jest on również ratownikiem medycznym. Ponadto druh Radosław Rossa brał udział w organizacji i funkcjonowaniu powiatowego punktu szczepień powszechnych.

Opracowanie: Katarzyna Zaczek

Zdjęcia:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki