Bitwę Warszawską – nazywaną Cudem nad Wisłą – stoczono w dniach 13–25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała ona o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.

Bitwa Warszawska uznawana jest za jedną z najważniejszych bitew w historii. Pod wspólnym hasłem #Wiktoria1920, m.in. na stronie https://bitwa1920.gov.pl/pl/, upamiętniamy to polskie zwycięstwo.

Aby prześledzić przebieg Bitwy Warszawskiej można skorzystać także z aplikacji „Szlakami Polski Niepodległej”. To pierwszy taki atlas historyczny w Polsce składający się z 30 cyfrowych map prezentujących walkę, jaką toczyli Polacy w latach 1914 – 1922 o Polskę; wytyczenie jej granic i obronę odzyskanej po 123 latach zaborów niepodległości.

W aplikacji można zobaczyć animowaną relację z Bitwy Warszawskiej, usłyszeć głos Józefa Piłsudskiego, a także poznać dwie wizje odbudowy Polski. Towarzysząc powstawaniu II Rzeczypospolitej, użytkownik przemierza pięć szlaków niepodległości. Każdy szlak to jedna lekcja historii z mapami 3D i wiedzą historyczną w postaci multimediów, zdjęć i dokumentów źródłowych.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej”, a przygotował go Instytut Historii UMCS.

źródło:gov.pl/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Leave a comment