FELEK BĘBENISTA – spacerkiem po dawnym Kole.
Do lat prawie 70-tych XX wieku pan Feliks Lewandowski z nieodłącznym swoim bębenkiem był znaną postacią miasta Koła. Przynajmniej na Kolskiej Starówce. Niemal codziennie w samo południe przy kolskim ratuszu a następnie na rogu ulicy Wschodniej i Placu Bohaterów Stalingradu uderzając rytmicznie pałeczkami o bębenek przekazywał mieszkańcom Kolskiej Starówki o zarządzeniach Kolskiego Magistratu. Co ciekawe , jak pamiętam, zawsze było wielkie zainteresowanie tym, co chciał przekazać ….a to, że należy dbać o czystość ulic w obrębie swoich posesji, a że to w „taniej jatce” na ul. Asnyka (dawana rzeźnia miejska) jest okazja zakupu mięsa po uboju, a że to kolscy rajcy uchwalili zakaz wykorzystywania miejskich rynsztoków do pozbywania się domowych odpadów płynnych jako ścieki uliczne (płynące z kolei sam pan Bóg wie gdzie) i co ciekawe, dzisiaj dla nas niepojęte, zarządzenie Kolskiego Magistratu o zakazie hodowli trzody chlewnej w mieście, głównie na Kolskiej Starówce powyżej 2 sztuk ….wtedy, prawie 70 lat temu na Kolskiej Wyspie, nie było prawie domu, gdzie by nie hodowano świniaka ….a przed Bożym Ciałem dla estetyki, było malowanie wapnem krawężników ulicznych (zapewne jako zabiegi sanitarne)… no a zimą o obowiązkowym posypywaniu chodników popiołem przed swoją posesją… Itp.
Dla nas dzieciaków Kolskiej Wyspy, w tamtych latach pan Feliks Lewandowski był także i wielką atrakcją z tym swoim bębenkiem, bo często zwracał się do nas, ażeby przekazać rodzicom o tym, co było łatwe do zapamiętania, ale i obdarowywał nas cukierkami. A my, gdy odchodził, wołaliśmy za nim … FELEK BĘBENISTA …..!!! I nie gniewał się na nas.
PS. 17. 04.1943 r. we Wrocławiu Niemcy stracili poprzez zgilotynowanie kierownictwo Obwodu AK w Kole m.in. i Jana Lewandowskiego, syna naszego bohatera, na skutek donosu agentki z Konina. W Kole obwieszczenia o wykonaniu tego wyroku na słupach naklejać musiał woźny Kolskiego Magistratu, Feliks Lewandowski.
Dziękuję pani Alicji Szymczyk i panu Ewarystowi Jaśkowskiemu za przekazanie cennych sprzed lat informacji do tego felietonu.
Tekst Ryszard Borysiewicz
Foto : zdjęcie Feliksa Lewandowskiego – archiwalne
Ryszard Borysiewicz – zdjęcie około już 100-letniego bębenka Feliksa Lewandowskiego, będącego w posiadaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła n/ Wartą.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com