Czy Radni wiedzieli o problemach finansowych w spółce MZEC w Kole?

W odniesieniu do narracji dotyczącej wiedzy na temat problemów finansowych spółki MZEC pojawiają się spekulacje, że Radni Rady Miejskiej w Kole nie wiedzieli o stanie finansowym spółki oraz że dowiedzieli się o niej zbyt późno. Czy rzeczywiście temat złej kondycji Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole nie był poruszany podczas wcześniejszych sesji Rady Miejskiej Koła przez Prezesa MZEC- u?

Wątpliwości dotyczące podjętego podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kole tematu związanego z problemami jakimi zmaga się miejski cieplik zostały przedstawione przez Prezesa Przemysława Stasiaka, już w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok,  podczas obrad  LIII Sesji Rady Miejskiej Koła w dniu 24 sierpnia 2022 roku. Wówczas Prezes spółki, poinformował Radnych , że spółka boryka się z problemami płynności finansowej. Podczas wystąpienia wspomniał m.in.: o dużych kosztach na zakup uprawnień do emisji CO2. Kolejnym czynnikiem, który zaburzył funkcjonowanie spółki były przerwy w dostawie węgla i biomasy, których ceny urosły do absurdalnych rozmiarów, co wpłynęło na rentowność i płynność spółki. Podkreślił, że już wcześniej informował Radę , że taka sytuacja może mieć w spółce miejsce. Reasumując, Radni zostali poinformowani o aktualnych na tamten czas problemach spółki, jednak nikt z Radnych nie podjął  dyskusji w w/w sprawie. Mało tego, co niektórzy Radni opuścili salę sesyjną przed wystąpieniem Prezesa. 

Nagranie z Sesji Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

 

źródło:Kolskiefakty.pl