I Sesja Rady Miejskiej Koła – Nowa Rada Miejska Koła zainaugurowała kadencję 2024-2029
Dziś, tj. 7 maja br. odbyła się I Sesja Rady Miejskiej Koła nowej kadencji na lata 2024-2029. Uroczyste spotkanie w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego zgromadziło radnych, włodarza miasta oraz zaproszonych gości. W nowej Radzie Miejskiej Koła zasiadają: Ewa Baryła, Sławomir Brzeg, Robert Cesarz, Jarosław Graczyk, Mariusz Hanefeld, Marek Kaftan, Marcin Korzeniewski, Adrian Król, Jacek Król, Adam Maliński, Izabela Michalak, Michał Perzyński, Krzysztof Radwański, Grażyna Trocińska. Wśród radnych zasiadają zarówno osoby z doświadczeniem samorządowym z poprzedniej kadencji (6 osób), jak i nowi przedstawiciele społeczności lokalnej. Sesję rozpoczął Radny Senior Jarosław Graczyk, a zaświadczenia o wyborze na Radnych i Burmistrza wręczył Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Artur Zwierzyński. Następnie odbyło się uroczyste złożenie ślubowania przez Radnych oraz przez wybranego na II kadencję Burmistrza Miasta Koła, dr Krzysztofa Witkowskiego. Włodarzowi i Radzie gratulacje złożył m.in. Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski. Podczas tajnego głosowania nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej Koła wybrany został Radny Mariusz Hanefeld. Wiceprzewodniczącymi zostali Radni: Ewa Baryła i Adrian Król. Nowe prezydium Rady to osoby z dużym doświadczeniem samorządowym, co gwarantuje merytoryczną i konstruktywną pracę. W związku z 15-osobowym składem Rady, ustalono mniejszą liczbę komisji stałych. Prace nad sprawami miasta będą prowadzone w 3 komisjach: Budżetu, Gospodarczej oraz Oświaty i Spraw Społecznych. Powołano również Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Rewizyjną oraz Zespół ds. Zaopiniowania Kandydatów na Ławników.
Skład Komisji:
• Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Marek Kaftan; Członkowie: Krzysztof Radwański, Adam Maliński, Sławomir Brzeg.
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Przewodniczący – Jarosław Graczyk; Członkowie – Adam Maliński, Grażyna Trocińska.
• Komisja Budżetu: Jacek Król, Grażyna Trocińska, Ewa Baryła, Krzysztof Radwański.
• Komisja Gospodarczej: Sławomir Brzeg, Izabela Michalak, Jacek Król, Adam Maliński, Marcin Korzeniewski, Adrian Król.
• Komisja Oświaty i Spraw Społecznych: Mariusz Hanefeld, Izabela Michalak, Robert Cesarz, Grażyna Trocińska, Krzysztof Radwański, Michał Perzyński, Adrian Król, Ewa Baryła, Jarosław Graczyk.
• Zespół ds. Zaopiniowania Kandydatów na Ławników: radny Robert Cesarz (Przewodniczący), radna Ewa Baryła, radny Jarosław Graczyk, radny Michał Perzyński oraz sędzia Agnieszka Pietruszka.
Radnym Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Krzysztofowi Witkowskiemu życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju Koła w nadchodzącej kadencji!
źródło: Kolskiefakty.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com