Jest szansa że do budżetu miasta wróci 18 tys. zł od byłego burmistrza

Zgodnie z obietnicą wyborczą, kolski burmistrz dr Krzysztof Witkowski próbuje odzyskać do miejskiego budżetu środki, które zostały utracone na skutek działania władz poprzedniej kadencji.

Zgodnie z kodeksem pracy, od poprzedniego burmistrza można było żądać maksymalnej kwoty jego 3-miesięcznego wynagrodzenia, a więc ok. 36.000 zł. Sprawa dotyczy wypłaconych świadczeń zwolnionym pracownikom (które pokrył Urząd Miejski z tytułu niezgodnych z prawem działań związanych z rozwiązaniem z nimi umów o pracę). Ostatniego dnia stycznia br. została podpisana ugoda z wcześniejszym włodarzem, gwarantująca zwrot do miejskiej kasy 18 tys. zł. Z tej kwoty 10 tys. zł już zasiliło budżet, a brakujące 8 tys. w myśl ugody, będzie spłacane w ratach.

To kolejna ugoda podpisana z poprzednim włodarzem. Wcześniej udało się odzyskać do budżetu kilka tysięcy zł, stanowiące części kwoty wypłaconej jednej z byłych pracownic z tytułu odszkodowania za mobbing.

Przypomnijmy tylko, że Urząd Miejski i jednostki podległe wypłaciły łącznie odszkodowania na kwotę kilkuset tysięcy złotych.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com