Burmistrz Miasta Koło Krzysztof Witkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Kole. Wartość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022 wynosi 280.000,00 zł.  W roku 2022 kolski magistrat przeznaczył o ponad 12 tysięcy więcej niż 2021. Środki na sport w Kole w roku 2021 były na podobnym poziomie jak z roku 2020. W roku 2019 kolski magistrat przeznaczył 320.000,00 zł i to była to największa pula przeznaczona na sport w ostatnich latach. W roku 2018 dotacja wynosiła 235.000,00 zł. W 2017 wynosi 230.000,00 zł.Tyle samo co w roku 2016 i o 20 tysięcy więcej niż w roku 2015. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 (Ratusz). w terminie do dnia 8 lutego 2022 r. do godz. 15.30 lub drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu). Rozpatrzenie ofert nastąpi do 11 lutego 2022 roku. (http://mks-olimpiakolo.futbolowo.pl).

źródło:MKS Olimpia Koło

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com